2009-02-24

Rätten att se sin journal

Som patient har man rätt till ett kostnadsfritt utdrag från patientregistren per år. Man har även rätt till en (eventuellt självkostnadsprissatt) kopia av sin egen journal. Det finns dock två undantag. Det ena undantaget är om behandlingen kan bli lidande och det andra är om någon person som nämns i journalen kan bli lidande - men i så fall har man rätt att se övriga delar av journalen.

När denna text skrivs så är det fortfarande på det viset att man behöver går runt och samla ihop sina journaler från de olika vårdställen man varit hos.

Om man frågar läkaren, brukar man även kunna få en kopia av sina senaste provsvar utan att behöva ta ut hela journalen.

Reglerna i Stockholms läns landsting, kan du läsa om här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar