Om mig

Jag som skriver här heter Eva Sartorius och är civilekonom. Inläggen här görs som privatperson, utan kopplingar till någon organisation. Däremot har jag annonser på bloggen och jag styr inte vad som visas där.

Bloggen Sköldkörtelsidan är tänkt att bidra till folkbildningen om låg ämnesomsättning; hypotyreos. Bloggen kan även vara bra läsning för vårdpersonal.

Bloggen sköts ideellt, på fritiden. Jag startade bloggen därför att jag upptäckte att samma fråga återkom många gånger i olika patientforum och jag råkade bli en av dem som försökte bidra med svaren. Jag behöver reservera mig för ev. faktafel eller andra missförstånd i bloggen.

Jag har skrivit boken "Sköldkörtelboken" för att det ska vara lättare att läsa hela texten och det ska vara lätt att ta ned den från bokhyllan. Boken har också fördelen att den är faktagranskad av specialistläkare.

Sköldkörtelboken är skriven för den som misstänker, eller nyligen fått, hypotyreosdiagnos eller behandling mot giftstruma.

Utöver tipset om att man kan köpa Sköldkörtelboken, i pappersform eller som e-bok, finns det ingen produktreklam eller koppling till produktleverantörer här i bloggen.

Sköldkörtelboken går även att låna som pappersbok, eller som e-bok, på bibliotek.

Uppdatering januari 2018: lägger till annonser här och hoppas att de inte stör för mycket. Jag står inte bakom någon annons. Hör av dig om du skulle se stötande annonser.