2009-03-24

Att tänka på vid smärtstillande


De som har en dåligt fungerande sköldkörtel kan ha nytta av att veta att det finns läkare i USA som påstår att Treo, Bamyl och andra acetylsalicylsyrepreparat kan minska sköldkörtelhormonnivån i kroppen. Men det gäller när man äter större mängder och kanske främst om man är obehandlad. Att äta en liten mängd acetylsalicylsyra kan ibland vara bra även för sköldkörtelpatienter, exempelvis för att dämpa smärta i leder.

Det kan även vara bra att veta att flera hypotyreospatienter upplever sig vara känsliga för morfin - särskilt om man fortfarande lider av underfunktionssymtom. På grund av den långsamma ämnesomsättningen kan man dessutom vara känsligare för mediciner i allmänhet.

Många av oss verkar dessutom vara speciellt känsliga för adrenalin, som bl.a. används i tandläkarbedövningar. Det kan vara bra att upplysa tandläkaren om att andra hypotyreospatienter har haft problem med det. Om man har problem med magen, vilket är vanligt vid sköldkörtelbekymmer, kan Ipren/Ibumetin också ställa till det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar