2009-04-04

Diabetes

Hypotyreospatienter, speciellt de med autoimmun inflammation i sköldkörteln, är i riskzonen för att utveckla diabetes. Omvänt gäller också; många diabetespatienter lider även av hypotyreos.

Symtom på att diabetes håller på att utvecklas är:

 • Törst

 • Stora urinmängder

 • Trötthet

 • Eventuellt synstörningar, t.ex. dimsyn

 • Förhöjt blodtryck

 • "Förhöjt kolesterol" (ev.)

 • Övervikt (ev.)

 • Fotproblem, t.ex. småsår, neuropati och dålig blodcirkulation

 • Problem med händerna, t.ex. handleden (karpaltunnelsyndrom).

Diabetes typ I (insulinbrist) kommer mer plötsligt, medan Diabetes typ II (bristande förmåga att använda insulinet) kommer mer smygande. Ärftlig faktor kan vara aktuell i båda fallen, främst typ I.

Provtagning:

 • Blodsocker, helst vid minst två tillfällen.

 • GAD-antikroppar påvisar om det är typ I eller typ II

 • Socker i urinprov kan analyseras för att se om blodprov behöver tas, men inte för att ställa diagnos.
 • Man bör även kontrollera sköldkörtelvärdena i blodet, eftersom brist på sköldkörtelhormon kan förvärra symtomen.

Egenvård:

 • Omedelbart rökstopp.

 • Motion - det ökar bl.a. kroppens förmåga att få bort farligt blodsocker, samt att få igång blodcirkulationen.

 • Viktnedgång om man har BMI över 25. Även liten viktnedgång förbättrar läget.

 • Borttag av snabba kolhydrater i kosten.

Läkemedel:

 • Metformin (t.ex.) om lindrig diabetes.

 • Insulin vid mer utvecklad diabetes.

En allvarlig följd av långvarig, obehandlad, diabetes är hjärt- och kärlsjukdomar på grund av återförfettning (åderförkalkning) och en annan följd kan vara synproblem. Även demens kan vara en följd på lång sikt.

Läs mer på t.ex. 1177.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar