2009-10-07

1,6 miljonerklubbens artikel om mätmetod


I det senaste numret av 1,6 miljonersklubbens tidning, nr 3 2009, var det en artikel med rubriken "Amerikansk smärtläkare ratar blodprov vid hypotyreos". Slutsatsen när man läser artikeln är att läkarna är oeniga om hur hypotyreos bäst ska diagnosticeras.

Jag behöver tyvärr tillägga att läkarkåren dessutom är oenig om hur hypotyreos bäst ska behandlas. Och som om detta inte vore nog, är man heller inte enig om på vilket sätt man bäst ska mäta huruvida sköldkörtelhormonbehandlingen är framgångsrik eller inte.

Från patienthåll kan man inte annat än hålla med om att det är oklart och otillfredsställande. Vi vet att många med tydliga hypotyreossymtom inte kommer ifråga för behandling och att många tyvärr inte blir friska med enbart Levaxinbehandling.

Slutligen finns det en tydlig åsikt bland patienter att valmöjligheter är viktiga, t.ex. beträffande behandlingen, och att patientens röst behöver bli mer hörd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar