2009-10-22

Sköldkörtelföreningen kommenterar inlägg i Läkartidningen

Nu har Sköldkörtelföreningen kommenterat artikeln "Läkemedelsfrågan" i Läkartidningen nr 37, 2009 som ställde frågan om vilken den bästa behandlingen av hypotyreospatienter är.

Sköldlkörtelföreningens kommentar handlar i första hand om att de forskningsrapporter som läkarna idag anser dömer till de syntetiska preparatens fördel jämfört med de peparat som baseras på torkad svinsköldkörtel inte tar hänsyn till preparatens påverkans på patienternas mående och dessutom är för dåligt underbyggda även på andra sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar