2009-12-12

Film som speglar en viktig del av patientdebattten

Om du klickar på denna länk, så kommer du till en film om diagnosticering och behandling som en amerikansk läkare spelat in, på engelska. Filmen handlar om att börja misstänka hypotyreos när TSH överstiger 2,0 och att även ta med proverna fritt T4 och fritt T3 för att få en helhetsbild. Dessutom bör TPO-ak kontrolleras, så att man kartlägga den autoimmuna kopplingen.

Så långt speglar filmen, som jag uppfattar det, vad många (om än inte alla) läkare och patienter även i Sverige tycker, bortsett från att fritt T3 vanligtvis inte ingår redan vid diagnosticeringen idag. I Sverige går dessutom numera TSH-gränsen vid 2,5 (och inte 4,5 som det sägs i filmen), se Fass läkarbok.

Läkaren i filmen anser vidare att man ska behandla med sköldkörtelhormonextrakt, eller eventuellt en kombinationsbehandling av syntetiskt T4 och T3, helst i så fall med fördröjd upplösning i magen.

Där avviker filmen från instruktionen till läkare i Sverige, men precis där befinner sig tongivande patienter i Sverige idag i sina slutsatser.

Jag anser att det är viktigt att fortsätta med forskningen på behandlingseffekter av olika preparat, så att patienterna ska kunna känna sig trygga med skolmedicinen i vårt land och inte hamna i fel händer. Dessutom finns det stora samhällseffekter att vinna om fler personer återhämtar sig väl, vilket idag inte är riktigt lika vanligt som läkarna vill hävda. Kanske att vägen dit trots allt är en ökad flexibilitet avseende behandling, vilket kan vara ett viktigare argument än uppfattningen att nivån mellan olika tillverkningsomgångar med sköldkörtelhormon måste vara exakt lika.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar