2010-03-01

Från överskott till underskott av sköldkörtelhormon

Många av dem som har den vanligaste formen av sköldkörtelsjukdom, den autoimmuna, har först överfunktion och därefter underfunktion i sin sköldkörtel. Många gånger kommer det således först en fas av att känna sig för varm, snabb puls, darrhänthet, utmattning och hög vilotemperatur som sedan följs att en fas med förstoppning, trötthet, låg puls och vilotemperatur och så småningom frusenhet. I en del fall kan tillstånden förekomma omväxlande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar