2010-04-26

Villkor för att få bestämma över sin egen behandling

Socialstyrelsen har idag sagt att den patient som är "välinformerad och beslutskompetent" ska få bestämma om man vill ha livsuppehållande åtgärder eller ej, vid livets slut. Se exempelvis SVT Play, om du vill veta mer.

Undrar när de ska komma fram till samma slutsats avseende vanliga behandlingar till patienter som inte närmar sig livets slut? T.ex. hypotyreospatienter.

Jag tycker att det vore bra att själv få välja sin medicinering, under förutsättning att man är just tillräckligt informerad om risker och möjligheter. Och tillräckligt bra på att fatta egna beslut.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar