2010-08-13

Taras senaste artikel om sköldkörteln finns tillgänglig via nätet

Tidningen Tara har publicerat en del av innehållet i de fem sidorna om sköldkörteln, som fanns i nummer 11, 2010. Det är den artikel där överläkaren och docenten Ove Törring är med och berättar om sköldkörtelsjukdomar och vad man behöver göra som patient.

Du hittar artikeln här: http://www.tara.se/artiklar/Kropp--Sjal/Skoldkorteln-styr-ditt-liv------------------/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar