2010-10-16

Hypotyreos ökar risk för sena missfall under graviditet

Den som undrar om man ska prioritera sköldkörtelprover och börja behandla hypotyreos under graviditet kan ha nytta av att läsa en ny forskningsstudie. Studien har undersökt vilka faktorer som är överrepresenterade bland dem som fått missfall (etc.) sent, eller med andra ord under de sista två tredjedelarna av graviditetstiden.

Slutsatsen är att det fanns en samvariation mellan de drabbade och att de samtidigt hade förhöjt TSH och fritt T4 under referens (sköldkörtelblodprover). Det betydde (i studien) att personerna som hade hypotyreos utan att medicinera oftare var drabbade av sena missfall jämfört med dem som hade normala sköldkörtelvärden.

Det var också vanligare att vara drabbad om man hade övervikt, hade genomgått många tidigare graviditeter, samt hade svart hudfärg. Antikroppar mot sköldkörteln (t.ex. TPO-ak) och värdet på fritt T3 uppvisade ingen samvariation.

Länk till forskningsstudien, som publicerades i septembernumret av Clinical Thyroidology (2010), finns här (på engelska), sid 16: http://www.thyroid.org/professionals/publications/clinthy/clinthy_v229.pdf'

Beklagar att någon ska behöva drabbas av detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar