2010-12-01

Låga kortisolnivåer hos självmordsbenägna

Idag fick jag tips om en ny doktorsavhandling. Av sammanfattningen att döma kan den vara väldigt intressant för hypotyreospatienter som är deprimerade trots behandling med sköldkörtelhormon.

Avhandlingen handlar om att inflammation i hjärnan skulle kunna vara en möjlig förklarande faktor till varför antidepressiva ibland inte är tillräcklig behandling vid depression.

Det nämns särskilt att låga kortisolnivåer har funnits hos självmordsbenägna.

Det står inget om hypotyreos i sig, men artikeln är ändå intressant dels därför att att den nämner autoimmuna sjukdomar som möjlig utlösande faktor, dels för att kortisolbrist, åtminstone allvarlig sådan som beror på en autoimmun sjukdom (Addisons sjukdom), är en närliggande (om än ovanlig) sjukdomsdiagnos till autoimmuna sköldkörtelproblem.

Läs artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar