2011-01-06

40% skillnad i TSH kan anses vara en tillförlitlig förändring

I en vetenskaplig "artikel" (preprint), i European Journal of Endocronology och som publicerades för några dagar sedan, har forskare dragit slutsatser om hur stor förändring i provsvaren som ska anses vara tillförlitliga förändringar av värdet (signifikans, med 90% sannolikhet) vid obehandlad mild (subklinisk) hypotyreos.

Svaret är enligt forskarna 40% för TSH och 15% för fritt T4 respektive fritt T3. För antikroppar är samma fråga inte intressant, det räcker med att man har haft utslag en gång (min något förenklade formulering).

Om jag förstår slutsatsen rätt, så kan man alltså känna tillförlitlighet i att TSH verkligen har stigit på ett för beslut om behandling väsentligt sätt om det vid den första mätningen är, säg, 3,0 och vid den andra mätningen är 4,2. (40% högre).

Om antikropparna samtidigt är förhöjda eller patienten lider av hypotyreossymtom kan behandling övervägas, enligt rapporten.

Men om bara TSH är förhöjt och ligger under värdet 10, inga hypotyreossymtom finns och antikropparna ligger normalt, så är det bättre att avvakta med behandling enligt artikeln. Däremot bör uppföljning (monitoring) ske enligt ett mönster som också rekommenderas i artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar