2011-04-20

Hypotyreos vanligt hos dem som har diabetes typ 2

Nu, äntligen! Det har presenterats en ny forskningsstudie som pekar på att hypotyreos är vanligt förekommande hos dem med diabetes typ 2. Och att hjärt- och kärlproblem är vanliga hos de patienterna. Trots att det vanligaste är att hypotyreosen är subklinisk, d.v.s. inte uttalad.

Forskarna föreslår därför att patienter med diabetes typ 2 ska screenas (rutinundersökas) med avseende på hypotyreos, eftersom det är viktigt att sätta in sköldkörtelhormontillskott i tid för att minska risken för bl.a. hjärt- och kärlproblem.

Not: Att det är aktuellt att se upp med hypotyreos hos dem med diabetes typ 1, har läkarna däremot känt till länge.

Hypothyroidism Shows Strong Association With Type 2 Diabetes, Screening Recommended

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar