2011-05-17

Autoimmun hypotyreos utvecklas ofta långsamt

En klinisk studie (där man undersöker patienter) har följt hur hypotyreos respektive hypertyreos utvecklas hos från början friska personer som har en nära släkting med autoimmun sköldkörtelsjukdom.

Inom en genomsnittlig period av tre år så hade 4,8% av de undersökta patienterna utvecklat uttalad ("overt") hypotyreos. De personerna hade i genomsnitt högre TSH och antikroppar när de klev in i studien, än vad kontrollgruppen hade. Forskarnas slutsats är därför att autoimmun hypotyreos oftast utvecklas långsamt.

För patienter kan det vara bra att veta, så att man inte för evigt ger upp om man inte får diagnos på en gång. Det kan vara värt att gå tillbaka efter en period och be om ny provtagning. Då kanske proverna ger utslag.

Forskarna följde även upp hypertyreos och kom fram till (bekräftade) att den i genomsnitt utvecklas snabbare än hypotyreos.

Det brådskar alltså att gå till läkare om man tror att man har hypertyreos.

Läs mer om studien här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar