2018-03-17

Symtomen kommer smygande

Tyvärr kan det dröja innan vi hypotyreospatienter upptäcker att vi är sjuka. Samma sak gäller för läkaren som vi eventuellt går till.
"I början har man oftast inga synliga tecken på hypotyreos, vilket gör att mörkertalet kan vara stort. Men tidiga symtom på hypotyreos är bland annat trötthet, depression, koncentrationssvårigheter och frusenhet. Senare kan man också få torr hud och torrt hår, förstoppning, viktökning, minnessvårigheter, långsam hjärtrytm, ont i leder och muskler och svårare att få barn."
Så skriver Aftonbladet i en läsvärd artikel. Vad bra att Sköldkörtelförbundet har varit inkopplade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar