2009-01-14

Hur vet man?

Hur kan jag säkert få veta om jag har sköldkörtelproblem? kanske du undrar. Svaret är att det inte är så lätt att veta det säkert utan hjälp av vården. En doktor på vårdcentralen behöver lyssna på dina symtom, få höra om sjukdomar hos dig och i din släkt, ta hänsyn till din ålder, utvärdera ett blodprov från armvecket, känna på din hals, lyssna på ditt hjärta och kolla ditt blodtryck och din puls. Kanske behövs det ett par sådana besök för att man ska bli säker.

Vid fortsatt osäkerhet, eller om viss undersökning/behandling behöver göras som inte vårdcentralen klarar, kan man behöva gå till specialist. Specialisten kan använda mer avancerad utrustning, t ex. ultraljud, för att se hur din sköldkörtel ser ut.

Om doktorns slutsats skulle vara att du inte har problem med sköldkörteln, trots att du fortfarande tror det, behöver du göra om undersökningen efter - säg - ett år. Alternativt, kan uppsöka en läkare till - för en "second opinion", vilket man som patient har rätt till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar