2009-03-05

Orsaker till brist på sköldkörtelhormon

Den troligaste orsaken till sköldkörtelhormonbrist i kroppen (om man studerar fördelningen bland svenskar, mätt under hela livstiden) är en kronisk autoimmun inflammation. Det kan dock vara bra att känna till de andra alternativen också. Orsaker till hypotyreos kan vara:

 1. En kronisk autoimmun sjukdom. Viss koppling till ärftlighet finns. Kan debutera t ex. vid hormonomställning och utvecklas ofta långsamt. Förekommer dock även hos barn, även om det inte är vanligt.

 2. En tillfällig brist. Den kan antingen bero på hormonomställningen under/efter en graviditet eller på en tillfällig infektion/inflammation. Bör gå över inom några månader, i så fall.

 3. Man har behandlat (behandlar) med medicin mot överfunktion i sköldkörteln och kombinerar det för liten mängd (eller inget) sköldkörtelhormon för att finjustera hormonnivån .

 4. Man har opererat bort delar av (eller hela) sköldkörteln och äter sedan en för liten mängd (eller inget) sköldkörtelhormon.

 5. Biverkning till vissa mediciner, t ex: litium (mot bipolär sjukdom) eller hjärtmedicin som innehåller amiodaron. Mer sällsynt även biverkning till medicin som innehåller ämnena karbamazepin eller interferon.

 6. Pågående cancer eller annan långvarig sjukdom i själva sköldkörteln, vilket är relativt ovanligt.

 7. Slag, eller annan olycka, som fysiskt påverkat sköldkörteln och dess funktionsduglighet.

 8. Att man varit utsatt för radioaktiv strålning, t ex. Tjernobylolyckan.

 9. Jodbrist – finns i vissa delar av världen, detta anses dock inte vara aktuellt i Sverige eftersom vi har jod som tillsats i salt.

 10. Problem med hypotalamus eller hypofysen i hjärnan. Det är mycket ovanligt.

 11. Medfödd, mycket ovanlig, underfunktion. Detta kontrolleras rutinmässigt i Sverige på alla nyfödda, sedan många år tillbaka. Orsaken till detta är att sköldkörtelhormon behöver tillsättas omedelbart för att dessa barn ska nå full längd och i vissa fall överleva.

En diskussion som förs bland forskare är huruvida stress kan utlösa sköldkörtelhormonbrist. Dock verkar det inte som om stress kan orsaka hypotyreosen.

Extrem lågkaloribantning är heller inte bra för ämnesomsättningen, men det vore nog i överkant att påstå att det skulle kunna åstadkomma hypotyreos. Det är dock väsentligt att få i sig zink och selen (utöver jod) för att kunna hålla en tillräcklig sköldkörtelhormonnivå i kroppen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar