2009-03-07

När behöver jämviktsdosen ändras?


När förutsättningarna blir annorlunda än tidigare, behöver ibland dosen sköldkörtelmedicin ändras. Det gäller exempelvis:
  • när man bli gravid (dosen behöver oftast ökas)

  • efter förlossning (dosen behöver troligen minskas, om den ökades under graviditeten)

  • vid större viktförändring (mindre Levaxin krävs om man väger mindre)

  • när sköldkörteln successivt förstörs av antikropparna

  • när man blir gammal (minskad dos)

  • i vissa fall, när man påbörjar annan medicinering (ofta krävs i så fall ökad dos) och
  • om man behandlats mot överfunktion, äter Levaxin och överfunktionen börjar komma tillbaka igen.
När man påbörjar en ny medicinering behöver man alltid fråga doktorn om den nya medicinen riskerar att samverka med/förstärka/motverka Levaxin, för att ställa in båda medicinerna rätt. Se listan i föregående avsnitt.

Det gäller även när man börjar med Levaxin. Man kan då behöva ändra doseringen av en annan medicin, som man redan tar. Kom ihåg att fråga doktorn tydligt om detta, det är inte säkert att en stressad läkare på en vårdcentral tänker på denna fråga fullt ut. Särskilt gäller det om den andra medicinen inte syns i den journal som den här läkaren har tillgång till.

Man kan även boka gratis rådgivning på Apoteket. Det är gratis och man bokar 15 eller 30 minuter för att tillsammans med en farmaceut gå igenom vilka mediciner och naturmedel man tar och hur de passar ihop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar