2009-03-16

Förhöjt kolesterol


Underfunktion i sköldkörteln kan leda till hjärt- och kärproblem via ett förhöjt kolesterolvärde. Och omvänt pekar ett förhöjt kolesterolvärde på sköldkörtelhormonbrist. Doktorerna Bodansky och Bodansky hävdar t.o.m. att hypotyreospatienter kan använda kolesterolvärdet, som mäts med ett enkelt blodprov, som en kompletterande markör för att veta om man äter tillräcklig mängd sköldkörtelhormon. Boken ”Solved - The riddle of illness” av Stephen Langer beskriver detta mycket bra i kapitel 20. I boken beskrivs också att en frisk kropp görs sig av med eventuellt överflödigt kolesterol som man får i sig från födan.

Det finns fler sätt att förbättra kolesterolet, enligt samma bok. Man kan påverka kroppens förmåga att öka det goda kolesterolet (HDL) genom att motionera. Andra förbättringsåtgärder är att sluta röka, att inte vara (alltför) överviktig, samt att äta vitlök och lecitin (äggviteämne).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar