2009-03-17

Barn med hypotyreos

Även barn kan utveckla hypotyreos. Ett symtom som barn oftast har - om det har för lite sköldkörtelhormon - är försenad längdtillväxt. Andra vanliga symtom är förstoppning och infektionskänslighet, samt dålig aptit. Det diskuteras även om det finns koppling mellan hypotyreos och dyslexi (och andra språksvårigheter).

Det man ska göra som förälder/anhörig är att kontrollera att barnen följer sin längdkurva, d.v.s. inte har en flackare (mindre brant) kurva än vad barn normalt ska ha. Om man av det skälet misstänker att barnet är drabbat ska man gå och ta blodprov för att kontrollera sköldkörtelvärdena.

Om man själv, eller den andra föräldern, har en ärftligt betingad hypo- eller hypertyreos (autoimmuna varianten, d.v.s. den med förhöjda antikroppar) och barnet samtidigt uppvisar något annat relevant symtom än försenad längdtillväxt, kan man be doktorn inkludera sköldkörtelprov när man - exempelvis - ändå är där för annan provtagning.

När provet utvärderas kan det vara bra att fråga om det är något särskilt referensintervall för barn. I den frågan pågår det diskussion. På thyroid.se, menyval Prover, kan man läsa att åtminstone Falu lasarett anser att det finns särskilda referensintervall för barn.

Barns egna rättigheter i vårdsammanhang finns specifikt uttryckta på vardguiden.se:

”När du träffar doktorn, sjuksköterskan eller tandläkaren har du rätt att:

  • få veta vad som händer, kunna ställa frågor och få bra förklaringar
  • bli vänligt bemött
  • kunna tala om vad du tycker
  • visa att du är rädd, ledsen och arg utan att någon blir irriterad”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar