2009-05-06

Portfolio för akutpatienter

De som har konstnärliga yrken brukar samla sina bilder och ritningar i en portfolio, som de bär med sig för att vid bra tillfällen tydligt kunna visa upp vilka de är och vad de kan. Patienter som känner på sig att akut vård skulle kunna krävas behöver göra likadant. Orsaken är att det ännu inte finns något vårdgemensamt journalsystem.

Om man söker vård och det finns gott om tid, hinner sjukvården överföra nödvändig journalinformation från exempelvis vårdcentralen till sjukhuskliniken och under tiden kan patienten skickas på ny provtagning. Men om det däremot är akut, kan det vara väldigt bra om man som patient medför papperskopior på tidigare provsvar och helst även övriga journalförda handlingar. Speciellt viktigt är detta om man tidigare varit på olika vårdställen. Gamla provsvar kan vara värdefulla att jämföra med, även om ny provtagning görs.

Om man är på resa är det bra att ha med sig sin mapp och när man är hemma är det bra om mappen finns tillgänglig nära ytterdörren, på ett ställe som även den närmast anhöriga känner till. Mer webbmogna personer kanske skulle överväga att skanna in papperen och lägga dem på en säker webbserver eller på ett USB-minne som kan sitta på nyckelringen, så att man slipper tänka på att bära med någonting. Den lösningen har dock nackdelen att det tar något längre tid innan informationen blir fullt tillgänglig för akutpersonalen och den sinnesnärvaro som krävs av patienten för att komma ihåg detta kan mycket väl saknas i den akuta situationen.
.
En minsta variant på temat är att åtminstone ha en lapp i plånboken som listar vilka mediciner man tar och i viken dosmängd per dygn.

För att lösa problemet med informationsbristen är Sveriges kommuner och landsting på väg att införa en nationell patientöversikt. Den första lösningen togs i drift i början av maj 2009 och om du vill kan du läsa mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar