2009-09-19

Länkar till bipacksedlar tillagda

Nu finns det länkar till bipacksedlarna för Levaxin, Lio, Euthyrox respektive Armour Thyroid tillagda här i högermenyn, under rubriken "Bipacksedlar och produktleverantörer". Bipacksedlarna innehåller information om behandling m.m. Det är viktigt att läsa bipacksedeln innan man börjar äta tillskott av sköldkörtelhormon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar