2009-11-25

Självmord och brott kan i vissa fall förebyggas med sköldkörtelhormon

En lagom sköldkörtelhormonnivå är viktigt för att hjärnan ska fungera, fick ett drygt hundratal personer höra på en föreläsning med Bo Wikland, som är läkare, igår. Otillräckligt behandlade sköldkörtelhormonproblem kan leda självmordsförsök, våldsbrott, ADHD och läs- och skrivsvårigheteter, exempelvis. Sköldkörtelproblem är dessutom starkt ärftligt betingade. Därför är det viktigt att skicka släktingar med symtom till doktorn, om man själv har sköldkörtelproblem. Och vice versa.

- Glöm inte heller de unga personerna, sköldkörtelproblem kan uppstå i alla åldrar, uppmanade Bo Wikland igår under föreläsningen, som Sköldkörtelföreningen i Stockholm hade arrangerat.

En annan fråga som Bo tog upp är det här med om patienterna mår bättre på en kombination av T4 och T3 (exempelvis Levaxin och Lio), jämfört med endast T4. Bo Wikland undersökte med hjälp av handuppräckning hur många i publiken som hade provat både T4 och T3 samtidigt. Uppåt ett tjugotal personer, av ca 150 personer totalt, räckte upp handen. Därefter frågade Bo Wikland vilka av dessa patienter som mådde bättre på kombinationsbehandlingen än enbart på T4. Ungefär lika många (dvs. samma personer) räckte upp handen igen.

Detta och mycket annat talade Bo Wikland om igår. Utförligare anteckningar kommer att publiceras på Sköldkörtelförningens hemsida.

Efter föreläsningen och mängder av frågor från publiken, blev Bo Wikland korad till hedersmedlem i Sköldkörtelföreningen. Styrelsen tackade Bo för hans insatser att hjälpa ett stort antal patienter under många år och för hans kamp för en förbättrad hypotyreosvård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar