2010-02-05

Även mild hypotyreos ökar riskfaktorer för hjärtinfarkt enligt studie

I en en elektronisk tidskrift som vänder sig till patienter framhåller American Thyroid Association särskilt en av artiklarna bland de artiklar från forskningsstudier som publicerades hösten 2009. Artikeln handlar om huruvida behandling med sköldkörtelhormonet levotyroxin (som finns i t.ex. Levaxin) vid mild (s.k. subklinisk) hypotyreos leder till en minskning av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Den milda hypotyreosen definierades som förhöjt TSH-värde i sex månader men fritt T4 inom referens.

I studien mätte man blodtryck, kolesterolvärden, homocysteinvärde och "GFR" (leverfunktionsvärde) hos 52 kvinnor som hade haft mild hypotyreos i minst sex månader men som ännu inte hade börjat behandlas för det. Sedan behandlades de med levotyroxin i arton månader och därefter mättes värdena igen. Som kontrollgrupp hade man 52 kvinnor med normala sköldkörtelprover.

Slutsatsen från studien är att det var en tydlig positiv skillnad i riskfaktorernas värden efter arton månaders behandling med sköldkörtelhormon (levotyroxin) jämfört med motsvarande värden innan behandling. Blodtrycket, kolesterol, homocystein och GFR förbättrades. 

Det talar starkt för att behandla med sköldkörtelhormon redan innan fritt T4 hinner sjunka under sitt referensintervall.

Du kan läsa artikeln, som är på engelska, om du klickar här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar