2010-04-22

Oenighet om behandlingsrekommendation vid sköldkörtelhormonbrist

Det har kommit ett inlägg om sköldkörtelhormonbehandling i tidningen Substans, som du kan läsa här. Sköldkörtelföreningen har lämnat en replik på inlägget, som du kan läsa här.

Jag tycker precis som Sköldkörtelföreningen att det är synd att läkarkåren så kategoriskt känner sig nödgad att ta avstånd från torkad svinsköldkörtel, när det finns patienter som upplever förbättringar av det preparatet. Samtidigt förstår jag läkarnas ambition att vilja välja en så riskfri medicinering som möjligt. Men finns det verkligen fall i Sverige då torkad svinskörtel, som sådant, varit ett problem?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar