2010-05-02

Rättigheter enligt patientdatalagen

Patientjournalerna kommer på sikt att samordnas elektroniskt, från både vårdcentraler och sjukhus. Om man vill ha vårdens hjälp med samordning av sina journaluppgifter ska man ge sitt samtycke, vilket noteras i journalen. Det kan vara viktigt med samordning av journalinformationen om man kommer in akut, exempelvis. 

Om man inte vill att journalerna ska samordnas eller tycker att det är fel, så ger man inte sitt samtycke. Man kan även begära att undantaga vissa uppgifter, men då får man ta ansvar för den delen själv.

Landstinget Kronoberg har gjort en gjort en broschyr som är enkel att förstå. Du kan ladda hem den om du klickar här.

Av broschyren framgår även att man har rätt att se en utskrift på vilka som har läst ens journal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar