2010-07-07

Ny handbok för vården om dialog med patienter

Patienter upplever ibland att samtalet med läkaren om sköldkörtelproblemen inte är tillfredsställande. Ett bra sätt att bidra till förbättring är att läsa på vilket ansvar vården har för samtalet och försöka påtala ev. brister på ett vänligt men bestämt sätt.

En ny handbok för vården har tagits fram av Socialstyrelsen, för att säkerställa en bra dialog mellan vården och patienten. Den är uppdaterad med vad som gäller från och med den 1 juli 2010. Du når en pdf-version av handboken här.

"Kontakten med patienten ska bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet. Alla har rätt att bli respektfullt bemötta och få information som gör att de kan vara delaktiga i sin egen vård och behandling", säger projektledaren Birgitta Eriksson enligt Socialstyrelsen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar