2010-09-15

Ny studie om ökad risk för benskörhet

ATA (American Thyroid Association) har idag skickat ut ett nyhetsbrev med information om en irländsk studie som har kommit fram till att friska kvinnor som har fritt T4 och fritt T3 strax under den övre referensgränsen och har passerat klimakteriet är utsatta för en ökad risk för benskörhet. Studien är gjord på 2000 kvinnor.

Slutsatsen blir att förhöjt T3 och T4 kan leda till ökad risk för benskörhet, enligt forskarna. Nu vet jag inte med säkerhet om det här är användbar information för dem som behandlar och ligger med fritt T3 och fritt T4 i överkant, men det kan åtminstone vara tänkvärt.

Dessutom har de funnit att puls, handgrepp och balans är kopplat till mängden fritt T3, vilket enligt studien pekar på en koppling mellan sköldkörtelhormonnivån och hjärt- och kärlsjukdomar, respektive nervernas muskelstyrning.

Här är länken: http://www.imt.ie/clinical/2010/08/thyroid-status-link-to-fracture-risk.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar