2011-01-25

Lätt att hamna mellan stolarna

Norrköpingstidningen Folkbladet har idag en artikel om en hypotyreospatient som hamnade mellan stolarna inom vården. Patienten var tidigare diagnosticerad för hypotyreos men klarade sig utan sköldkörtelhormon under en period. När hon blev sämre och behövde börja medicinera igen, skickade gyn en remiss till specialist (istället för att skriva ut sköldkörtelhormon själv eller hänvisa till vårdcentralen, min kommentar). Endokrin-kliniken avvisade remissen utan att någon tog ansvar för hur det gick sedan. Dessutom blev patienten illa behandlad när hon krävde snabb hjälp.

Vad kan man lära sig av detta? Jo, att informationen om att hypotyreospatienter i första hand ska behandlas av vårdcentral (eller gyn i detta fall?) behöver spridas bättre till både gyn och patienten. Givet de politiska och andra ekonomiska prioriteringar som finns.

Och att någon inom vården behöver ha helhetsansvaret för patientens medicinska översikt. Hur är det t.ex. med allmänvårdens ansvar för patientens gynkontakter? Just i detta fall hade det inte hjälpt, men jag misstänker att detta sällan fungerar väl. Det är nog inte ens tänkt så.

Kanske är det dags att ändra ansvarstagandet för helhetsbilen avseende patienten, i alla fall för de patienter som skulle vilja det? Tekniska möjligheter att nå journalerna som nu utvecklas, bidrar till att skapa effektiva förutsättningar för detta.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar