2011-02-22

Ambulansförare behöver elektroniska journaler

Om man tror att man själv eller en anhörig kan komma att behöva ambulanshjälp där sjukdomshistoriken kan komma att ha betydelse för den akuta behandlingen, så behöver man ha en papperskopia av journaler och provsvar innanför dörren. Fortfarande. År 2011. I Sverige.

Ambulanspersonalens skyddsombud har reagerat på bristen på journalinformation, enligt en artikel publicerad av It i vården idag. De föreslår att ambulanspersonalen ska ges rättighet till elektroniska journaler.

Hög tid att göra något åt den saken, tycker jag. För patienternas bästa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar