2011-02-27

Skulle unga männen med högt undre tryck behövt Levaxin?

Apropå artikeln i Dagens Medicin om de ökade riskerna med förhöjt undre blodtryck (över 90) så är det inte utan att jag tänker: om man är i 20-årsåldern, varför har man då förhöjt undre tryck? Ni som känner mig vet vad jag säger nu: man borde åtminstone utesluta utvecklad hypotyreos.

Detsamma gäller för övrigt dem med för lågt blodtryck. Risken med lågt blodtryck var enligt Unt.se främst olyckor. Kanske på grund av koncentrationsproblem eller yrsel? Vilken sjukdom känner vi igen det och lågt blodtryck ifrån (bland andra)? Jo, mild (subklinisk) hypotyreos.

En del av bekymren hade kanske kunnat undvikas med en vanlig dos Levaxin? Det framgår inte i studien, så långt jag har förstått, om de studerade männen som dog hade sköldkörtelproblem. Så vi kommer tyvärr inte att veta.

Studien har gjorts i Sverige. Länk till originalartikeln i British Medical Journal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar