2011-04-29

De med högre Levaxindos hade fler frakturer (bland äldre)

En stor kanadensisk studie har kommit fram till att det är vanligare med frakturer hos personer, i första hand kvinnor, över 70 år som behandlar med medelhög till hög dos av levotyroxin (som Levaxin är ett exempel på) jämfört med de som behandlar med låg dos. Det skriver Dagens Apotek om idag, med rubriken "Fler benbrott hos äldre efter sköldkörtelbehandling".

Enligt sammanfattningen i British Medical Journal:

"....Among current users, high and medium cumulative doses (>0.093 mg/day and 0.044-0.093 mg/day) were associated with a significantly increased risk of fracture compared with low cumulative doses (<0.044 mg/day)....".


Jag har inte tillräckligt på fötterna för att förkasta resultatet, men jag vill uttrycka ett försiktigt ifrågasättande: min 
undran är om orsakssambandet - trots studiens storlek - verkligen kan anses vara klarlagt?  Här är mina tankar:


Av sammanfattningen framgår tyvärr inte varför personerna i studien behandlades med olika doser.
 Har en patient verkligen hypotyreos om man över tid klarar sig på dosmängden 44 mikrogram levotyroxin per dygn, eller mindre, över tid? Även om man är över 70 år.


Är forskarna säkra på att det inte istället t.ex. är den kroniska hypotyreosen 
i sig som ökat risken för frakturer? Jag tycker att det finns skäl att uttrycka sig försiktigt om samband innan man säkert vet. Samvariation (korrelation) i all ära - det är också intressant - men orsaken är ännu viktigare.


Jag är tacksam för eventuella klarlägganden här eller per mejl till eva.skraddare@hotmail.com. Kanske har jag missförstått? Ämnet är förstås mycket intressant och jag vill passa på att tacka för tipset om att läsa artikeln (se kommentar till mitt föregående blogginlägg).
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar