2011-09-30

Upprop om att ta bort licenskrav på torkad svinsköldkörtel

Den som vill skriva under upprop om att avskaffa licenskravet på NDT (torkad svinsköldkörtel, t.ex. Armour Thyroid, som är ett alternativ till Levaxin/Euthyrox + Liothyronin) bör gå in på Sköldkörtelföreningens webbsida eller på Hypo2.info och läsa om en samlad aktion som pågår just nu.

Jag vill starkt förespråka valfrihet för patienter som satt sig in i skillnaderna mellan preparaten.

Om det är fråga om en resurs- och kompetensfråga på läkarsidan, kunde man namnge ett antal läkare per landsting som patienterna som vill välja preparat själva skulle få gå till - åtminstone initialt. Att NDT är dyrare per behandlingsdag, tror jag skulle betala sig för landet som helhet. Även oberoende av den medicinska frågan i sig.

Uppdatering:

Nu har Läkemedelsverket återkommit med skriftligt svar på uppropet. De säger att läkemedelsföretagen behöver ansöka om godkännande och att de inte gjort det.

Läs Läkemedelsverkets svar här.

Uppdatering 2:

Artikel i Dina mediciner här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar