2012-04-25

Även subklinisk hypotyreos kan leda till hjärtbekymmer

Den amerikanska läkarföreningen för sköldkörtelspecialister (endokrinologer), ATA, har satt ihop information till patienter om att även mild (subklinisk) hypotyreos kan leda till kärlproblem så att hjärtats funktion påverkas. De skriver att behandling hjälper i viss utsträckning och framför allt hos yngre.

Det talar för att sätta in behandling i tid - även vid mild hypotyreos, d.v.s. redan innan T4 fritt har sjunkit under referensintervallet.

Läs mer här (man kan översätta texten med hjälp av Google.com).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar