2009-01-25

Orkar doktorn höra om alla mina besvär?

När man kommer till läkaren är det viktigt att vara väl förberedd. Ungefär som till en anställningsintervju, kan man säga. Sammanställ en skriftlig beskrivning med alla dina besvär. Även de som gäller exempelvis tänderna, sociala bekymmer, arbetsrelaterade problem etc. Tänk igenom alla som du är släkt med och vilka sjukdomar de har och mediciner som du vet att de tar. Fråga gärna runt i släkten om någon känner till någon med sköldkörtelproblem, som du är släkt med. Skriv ned allt, gärna i datorn. Ta med två exemplar till doktorn - ett till läkaren och ett till dig. Kom ihåg att även ta med tidigare provsvar, och diagnoser, från andra vårdställen. De du inte har, beställer/hämtar du (alternativt kan du be doktorn göra det).
.
- Varför det viktigt?
.
Det är oftast den helhetsberättelsen, tillsammans med nya provsvar och vad doktorn upptäcker vid mötet med dig, som är avgörande för om du ska få diagnos och behandling.
.
- Behöver jag verkligen skriva ned allt detta, räcker det inte med att berätta?
.
Svaret är nej. Dels för att det är lätt att glömma detaljer när man sitter inne hos doktorn och dels - och kanske framför allt - för att doktorn har ont om tid. Det går mycket snabbare för en läkare att tillgodogöra sig en väldisponerad och välstavad skriftlig sammanställning än bara de muntliga orden. I synnerhet gäller den regeln om du har mycket att säga. En annan poäng är att du kan bevaka att papperet journalförs, vilket kan vara bra i ett senare skede. Läkaren ska ändå lyssna på dig, men får genom det skrivna mer information och kan med hjälp av det ställa bättre frågor till dig.
.
Dessutom blir du mer genomtänkt inför mötet med doktorn, vilket gör det lättare för dig att stå på dig. Till sist finns även motivet att du vid kommande läkarbesök kan jämföra hur du mår då med hur det var nu.
.
Ett tips kan vara att läsa på här, samt på vårdsidor och patientsajter på nätet (se högermenyn), för att få inspiration till listan över dina besvär. Många symtom kanske du tar för givna som en del av din person - när det egentligen är ett sköldkörtelproblem. Speciellt gäller det oss som har haft symtom länge.
.
Kom även ihåg att fråga dina närmaste vilka symtom de ser hos dig, samt ta gärna med någon anhörig till doktorn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar