2009-01-18

Vad heter blodprovet vid diagnos?

S-TSH (nedan kallat TSH) heter blodprovet som tas för att sålla "agnarna från vetet", dvs. kunna upptäcka om du kan vara närheten av att få diagnosen "hypotyreos" - underfunktion i sköldkörteln.

Om TSH ligger inom referensintervallet, t ex. mellan 0.4-3.5, kan man lite föreklat säga att den klassiske läkaren tänker "jaha, det var ju i alla fall inte sköldkörteln som ställde till de här symtomen". Och därmed får man ingen sköldkörtelmedicin.

Som patient kan du kolla om TSH ligger en bit över 2.0 i värde, och det dessutom verkar stiga mellan blodprovtagningarna (för den händelse man råkar gå på regelbundna hälsokontroller, exempelvis). I så fall finns det skäl att se upp. Det vara värt att försöka få ett prov som heter TPO-ak taget också, och gärna även ett som heter Tg-ak. "ak" står för antikroppar och här handlar det om antikroppar som angriper sköldkörteln, som gör att den på sikt kommer att fungera sämre. Åtminstone bör du ta proverna om du: känner dig tröttare än normalt utan förklarlig anledning, är mer frusen än när du var yngre eller har lågt blodtryck. Förhöjt TPO-ak (eller Tg-ek), samt ett TSH i övre halvan av sitt referensintervall, i kombination med symtom, förvarnar om att det kan bli aktuellt att tillsätta sköldkörtelhormon efter nästa läkarbesök.


Om du har många allvarliga underfunktionssymtom, samt ett lågt eller normalt TSH, kanske det inte räcker med ett TSH-värde för att veta om man ska gå vidare. Då måste man även kolla ett värde som heter "S T4 fritt". Om det ligger under sitt referensintervall, behövs fortsatt utredning hos specialist. Det kan handla om problem i hypofysen/hypotalamus - vilket dock är ovanligt.


De allra flesta av oss sköldkörtelsjuka som har underfunktion utan föregående behandling av sköldkörteln, hade vid diagnostillfället: förhöjt TSH och för lågt T4 fritt, samt ett förhöjt TPO-ak (om det sistnämnda mättes).

Många patienter känner sig jättesjuka om TSH ligger mellan 6 och 10, men läkarna tycker inte att underfunktionen är allvarlig förrän TSH ligger över 10. Ett sätt att lösa olikheten i uppfattning är att ta två blodprover med ett par månaders mellanrum, för att bli säker på om man ska inleda en (troligen) livslång behandling med Levaxin. Vi patienter kan hjälpa till genom att ta blodprovet på samma premisser varje gång: en viss tid på dygnet, tagit förra tabletten lika lång tid innan och undvika att ta blodprovet en dag då man känner att man har en infektion i kroppen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar