2009-03-27

Dagbok kan vara ett bra stöd

Det är lätt att misströsta och en bra idé för att motverka det är att skriva dagbok, som vid flera olika tidpunkter beskriver hälsan i stort och de symtom man lider av. Det är bra att även notera medicinnivå, när startdatum för den nivån var och eventuella provsvar.

I händelse av att det känns tungt, vilket är vanligt (ska man aldrig bli frisk?) - kan dagboken ge insipiration och överblick. Kanske är det något som har blivit bättre? Dagboken kan även vara till hjälp när det är dags för nästa läkarbesök. Eller vid jämförelse med andra patienter eller för att ge nya patienter tips om hur det kan kännas över tiden.

Ett alternativ till löpande dagbok är att skriva noteringar vid vissa tillfällen, exempelvis innan och efter läkarbesök, samt inför dosändringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar