2009-04-23

Underfunktion hos ungdomar

Under puberteten ställer tillväxt och hormonförändringar stora krav på sköldkörteln. Då kan sköldkörteln svullna upp. Det kan bero på att den blir mycket aktiv.

Det vanligaste när sköldkörtelproblem dyker upp hos ungdomar är att det handlar om den autoimmuna varianten - den vars förutsättningar det finns ärftlighet inblandad i. Antikropparna som angriper sköldkörten blir fler och i 65% av strumafallen hos ungdomar är det Hashimoto (underfunktion i sköldkörteln, med förhöjda TPO-antikroppar) som utvecklas. Oftast har då åtminstone den ena föräldern också förhöjda värden på sina sköldkörtelantikroppar i blodet.

Det finns en annan variant av svullnande sköldkörtel som beror på jodbrist. Därför ska ungdomar (liksom de flesta andra) äta salt som innehåller tillsatt jod.

Östrogen, som ökar hos flickor under puberteten, ökar sköldkörtelns känslighet och struma utvecklas därför lättare bland unga kvinnor. Mellan 7-10 dagar innan varje mensstart svullnar sköldkörteln i så fall upp lite extra.

Underfunktion visar sig ofta som nedstämdhet, trötthet och initiativlöshet. Symtomen hos ungdomar visar sig på samma sätt som hos vuxna (se symtomlistor här eller på 1177.se).

Ett tecken hos flickor med underfunktion är oregelbunden, riklig och smärtsam mens. Det beror på underskott av sköldkörtelhormon. Som en följd kan det bli brist på järn, som i sin tur leder till blodbrist - vilket visar sig genom ett för lågt hb-värde i förhållande till referensvärdet.

För låg nivå på aktivt (fritt) sköldkörtelhormon i blodet kan även bero på anorexia nervosa (svält), vilket leder till för låg ämnesomsättning. Lösningen då - rent näringsmässigt - är att äta en kolhydratrik, närande, kost. Det får igång ämnesomsättningen igen.

Om du som läser det här tycker att ovanstående text känns träffande är det en bra att gå till en vårdcentral, på den öppna mottagningen eller kanske till en bokad tid. Om du är under 18 år vill läkaren oftast prata även med en förälder. Men det kan nog gå bra för läkaren att göra det efter man har varit där den första gången, om du inte vill ha med dig en föräldern dit. Du kan fråga på ungdomsmottagningen hur du ska göra. De har tystnadsplikt.
.
Läkaren ser om du är blek, lyssnar på hjärtat, mäter blodtrycket rung överarmen (gör inte ont), kanske känner lite försiktigt på din hals för att känna om den är svullen och skickar dig sedan förhoppningsvis till labbet för ett litet stick i armvecket. Det är det värt. Tänk på att ett TSH-värde (det vanligaste sköldkörtelblodprovet) nära den övre referensgränsen behöver följas upp med ett nytt besök efter något år. Utvecklingen går ofta sakta och det är inte säkert att TSH stiger förrän efter ett tag.
.
Foto: Maria Hansen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar