2011-06-14

Nya amerikanska riktlinjer för behandling av hypertyreos

Nya riktlinjer för behandling av hypertyreos, d.v.s. överskott av sköldkörtelhormon (t.ex. giftsstruma/Graves), har tagits fram av den amerikanska läkarorganisationen American Thyroid Association (ATA). Så långt jag begriper kan detta även ha stark påverkan på hur svenska läkare skulle kunna komma att se på riktlinjerna för vården av hypertyreospatienter.

Från ATA:s tidskrift Thyroid kommer följande citat:
“Hyperthyroidism affects both genders and people of all ages. These state-of-the-art guidelines highlight treatments and practices that improve patient outcomes. Clinicians that follow these guidelines are likely to immediately improve the care of their patients,” says Richard T. Kloos, MD, Professor, The Ohio State University and Secretary/Chief Operating Officer of the American Thyroid Association.
Tidskriften Thyroid
De amerikanska riktlinjerna
Ett europeiskt perspektiv på riktlinjerna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar