2011-06-26

Samband mellan återhämtning från hjärtinfarkt och sköldkörtelhormonnivå

Jag har länge undrat om det genomförs tillräckligt mycket forskning på det möjliga sambandet mellan hjärtinfarkt och hypotyreos. Nu snubblade jag över en publicerad text (i Journal of European Endocrinology) som handlade om något åt det hållet.

Forskningsresultatet lyfter fram en samvariation mellan totalt T3 i blodet (serum) och hjärtfunktionen (LVEF%) hos akuta hjärtinfarktpatienter i studien. Likaså korrelerade graden av återhämtning på sex månaders sikt med totalt T3.

Även om hypotyreospatienter inte ska dra för stora växlar på det, kan det åtminstone kanske verka som en uppmuntran för vården att prioritera upp utredning av sköldkörtelproblem hos patienter med hjärtproblem?

Här är länk till studien

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar