2011-07-06

Det forskas på selen mot sköldkörtelproblem

En artikel i "Clinical thyroidology" tar upp medicinska funderingar kring selentillskott som möjlig åtgärd mot struma (förstorad sköldkörtel), etc. I läkarkommentaren nämns selentillskott som eventuellt förebyggande åtgärd mot hypotyreos och som ett sätt att försöka sänka TPO-antikroppsnivån hos de som har "Hashimoto" (autoimmuna sköldkörtlproblem).

Slutsatserna är tydligen kontroversiella och en varning för intag av 200 mcg selentillskott per dag nämns i kommentaren, vad gäller selenets eventuella riskhöjande effekt beträffande diabetes typ 2.

Så det är mycket att hålla reda på och inte tillräckligt färdigforskat, men det är väldigt roligt att läsa om att försök inom området görs.

Länk till artikeln

Uppdatering:

Hittade en artikel i Läkartidningen (från 2007) som säger att 50-100 mcg/dygn åtminstone inte gör någon skada att ta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar