2011-09-04

Kanske inte värt att screena äldre deprimerade män för hypotyreos

Läser en australisk artikel om en forskningsstudie som gjorts på deprimerade män, som var över 65 år och inte hade uttalad hypotyreos (med fritt T4 under referens).

I studien kunde man inte finna tillräckligt samband mellan dessa män och mild (subklinisk) hypotyreos.

Därför föreslår forskarna att man inte ska screena äldre deprimerade (män) som inte uppvisar något mer möjligt hypotyreosförknippat symtom än depression.

Det är ju möjligt att det är rätt, sett ur samhällsekonomisk synvinkel. Men ett TSH-prov är inte så dyrt, så därför tänker jag att det kanske är synd att utesluta rutinkontroll av just det värdet. Om man tänker på den enskilde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar